ZHP z ONR?

„Najbardziej gorące miejsce w piekle jest zarezerwowane dla tych, którzy w okresie kryzysu moralnego, zachowują swą neutralność.”
Dante Alighieri

 

Warszawa, 18 sierpnia 2017

hm. Hanna Horodeńska
Komendantka Chorągwi Białostockiej
Związku Harcerstwa Polskiego

Szanowna Druhno Komendantko,

18 listopada 2015 roku podczas manifestacji zorganizowanej we Wrocławiu przez Dolnośląską brygadę ONR oraz Młodzież Wszechpolską przeciwko przyjmowaniu uchodźców, spalono kukłę symbolizująca Żyda. Wznoszono też hasła „Ole, ole islam pier…ę”, czy „Polska wolna od islamu”.

ONR w swej deklaracji ideowej wypowiada się przeciwko demokracji liberalnej (czyli ustrojowi jaki obecnie panuje w Polsce) i przeciwko prawom człowieka. Według deklaracji ideowej ONR są one „świeckim wyznaniem i źródłem mnożących się absurdalnych roszczeń społeczeństw,
a w szczególności tzw. dyskryminowanych mniejszości.”

Przedstawiciele ONR i Młodzieży Wszechpolskiej mają na koncie liczne wystąpienia przeciwko prawu: od spalenia wspominanej kukły Żyda, po pobicie uczestnika legalnej demonstracji w Radomiu.

Wikipedia o ONR mówi, że jest to skrajnie prawicowe ugrupowanie polityczne o charakterze faszystowskim. Przed wojną była to organizacja jawnie antysemicka, antydemokratyczna i nacjonalistyczna. Wzywała do fizycznej likwidacji Żydów i każdego, kto myślał inaczej niż działacze ONR (Wzdrygniesz się, tylu na jednego. Ta krew tak niepokojąco jakoś wygląda. (…) Nie przejmuj się widokiem krwi – bij, bij zawsze i wszędzie, bij tym, co ci pod rękę wpadnie, bij, czym najlepiej się bije. Ulotka ONR z 2 XI 1936).

Wiedza o tym, że ONR i Młodzież Wszechpolska są organizacjami o charakterze faszystowskim i nacjonalistycznym jest powszechna. Wspominane wyżej ekscesy były medialnie nagłośnione, a podczas obchodów 82 lecia ONR właśnie w Białymstoku miało miejsce pełne nienawiści przemówienie księdza Jacka Międlara, związanego z ONR. Nie mogła Druhna o nich nie wiedzieć i nie słyszeć.
Dlatego chcemy publicznie zapytać Druhnę, dlaczego do jednego szeregu z potomkami faszystów i narodowcami wysłała Druhna harcerzy z Chorągwi Białostockiej w dniu 25 maja 2017? Jak mogła Druhna na to pozwolić?

Podlasie to region będący przykładem wielowiekowego wspólnego istnienia obok siebie przedstawicieli różnych nacji i wyznań. To na Podlasiu mamy największe skupisko polskich muzułmanów, mających swoje świątynie w Kruszynianach i Bohonikach. Jak Druhna czuje się wysyłając harcerzy do jednego szeregu z ludźmi, którzy krzyczą „Polska wolna od Islamu”? Chce Druhna, by polskich muzułmanów deportować? Gdzie? Jak Druhna widzi możliwość realizacji hasła „Polska wolna od Islamu” na terenie swojej chorągwi?

Podobnie jest ze społecznością żydowską, która jeszcze przed II wojną światową była liczącą się narodowością w miasteczkach Podlasia. Spalenie kukły symbolizującej Żydów, w kraju gdzie pod okupacją niemiecką wymordowano blisko trzy miliony polskich Żydów zasługuje na wyrazy potępienia. ONR nigdy za akt spalenia kukły nie przeprosił. A mimo to, uznała Druhna, że nam z ONRowcami po drodze. Zamiast krytyki działań ONR i wyrazów dezaprobaty, narodowcy dostają od ZHP w Białymstoku wsparcie w organizacji ich eventu.

Podlasie, jak wspomnieliśmy to mozaika narodowości i wyznań. Żyli tam pokojowo obok siebie prawosławni, katolicy, protestanci, Żydzi i muzułmanie. Żyli obok siebie Polacy, Rusini, Żydzi, Niemcy. Pewnie wśród harcerzy działających w ZHP na Podlasiu są osoby, innej niż polska narodowości i innego niż katolickie wyznania. Z jakiego powodu, ustawia Druhna harcerzy, razem z osobami, które wznoszą hasła „Polska dla Polaków” i domagają się ustanowienia państwa tylko dla katolików i tylko dla Polaków?

Druhno Komendantko,
Jesteśmy głęboko oburzeni wspólnym świętowaniem rocznicy rozstrzelania Rotmistrza Pileckiego przez harcerzy z chorągwi białostockiej z narodowcami. Jakkolwiek szlachetne i ważne przedsięwzięcie nie byłoby czczone, czynienie tego ramię w ramię z ONR jest nie tylko deklaracją czci. Jest także, zwłaszcza w obecnej sytuacji, deklaracją światopoglądową.
Pokazał to najlepiej prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski w czasie obchodów rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w dniu 1 sierpnia 2017, bojkotując obchody, gdy zorientował się, że w uroczystościach biorą udział narodowcy z ONR.

Nie idzie się w parze z organizacjami, które na linii wyznawanych wartości stoją dokładnie po przeciwnej stronie. Jest nam – harcerzom – ogromnie daleko do przemocy, do tworzenia podziałów rasowych, do zamknięcia się na inne wyznania i religie. Wychowujemy w duchu zupełnie przeciwstawnym niż ONR i Młodzież Wszechpolska. Jesteśmy organizacją otwartą dla każdego, bez względu na płeć, pochodzenie etniczne, orientacje seksualną, kolor skóry, narodowość czy wyznawaną religię. Stawanie w jednym w szeregu z ONR czy Młodzieżą Wszechpolską jest nie do pogodzenia z naszymi ideami i wartościami. Wspólne świętowanie z narodowcami jakichkolwiek rocznic przynosi wstyd Związkowi Harcerstwa Polskiego.

Możemy na koniec wyrazić tylko nadzieję, że sytuacja z dnia 25 maja 2017 roku, kiedy
to wspólnie świętowali ONR, Młodzież Wszechpolska i ZHP, była przykrym nieporozumieniem, wypadkiem przy pracy, niefortunnym zbiegiem okoliczności, który nigdy już się nie powtórzy. Sądzimy, że wymaga jednak jasnej wypowiedzi Komendy Chorągwi Białostockiej, koniecznie zawierającej zdecydowane odcięcie się od poglądów, idei i sposobu działania ONR oraz obietnicę, że sytuacja wspólnego świętowania czegokolwiek się nie powtórzy.

Oczy wielu instruktorów są zwrócone we wspomnianych kwestiach na komendę chorągwi białostockiej ZHP. Pozostaje nam liczyć na to, że przy podobnej sytuacji w przyszłości, nasi druhowie z Podlasia zachowają się właściwie, nie przynosząc wstydu harcerskiemu mundurowi.

Z braterskim pozdrowieniem
Czuwaj!

Do wiadomości:
hm. Dariusz Supeł – Przewodniczący ZHP
hm. Małgorzata Sinica – Naczelnik ZHP

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

22 sierpnia 2017 roku Komenda Choragwi Białostockiej ZHP odebrała pismo o poniższej treści. Niestety do dzisiaj, do 20  września 2017, pozostało ono bez odpowiedzi 🙁

One comment

  1. Harcerstwo już teraz pokazało, że jest do niczego. Nie jest ruchem ani wychowawczym, ani patriotycznym. Jest ruchem hodującym ślepo posłuszne mięso armatnie wobec polityków prozachodnich, które przez „patriotyzm” rozumie nienawiść do Rosji. Innym słowem – organizacje harcerskie są dla zdrajców udających patriotów albo dla ludzi dostatecznie głupich, żeby nie widzieć, że ich ci pierwsi prowadzą na rzeź. Nie jest już nawet ruchem polskim, tylko w założeniu kosmopolitycznym. Przed wojną Polacy mieli swój ZHP, a mniejszości narodowe miały własne organizacje harcerskie. Dziś różne narodowości mają własne ruchy skautowe… ale ZHP ma być dla wszystkich. Oczywiście, obecnie harcerstwo już nawet nie udaje, że chodzi mu o jakieś ideały; harcerze całkowicie obojętnie godzą się z likwidacją harcerskiego stylu życia, w tym także z jawnie godzącą w niego polityką III RP, bazującą na komercjalizacji i konsumpcji przyrody, na budowie przemysłu turystycznego i stopniowym wprowadzaniu ograniczeń korzystania z przyrody. Na pohybel wam, szkodniki i zdrajcy!

Zostaw komentarz. Lub nie...

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *