Bezpieczne żeglowanie

Jestem przekonany, że gdyby stary system istniał również dzisiaj, dziś na egzaminie kapitańskim tzw. rozbójniku, kandydaci na kapitanów mieliby pytania z kodeksu ISM, musieliby się wykazać znajomością procedur wprowadzonych przez ten kodeks, mieć wiedzę na temat zarządzania bezpieczeństwem na statkach morskich.

Szkodliwy mit

Nie wiem kto żeglarzom nałgał, że na wodzie mają zawsze pierwszeństwo. Przypuszczam, że chciano jakoś uprościć złożoną kwestię prawa drogi i ktoś dokonał beznadziejnie głupiego skrótu myślowego, którego żniwa zbieramy do dziś.