Bezpieczne żeglowanie

Jestem przekonany, że gdyby stary system istniał również dzisiaj, dziś na egzaminie kapitańskim tzw. rozbójniku, kandydaci na kapitanów mieliby pytania z kodeksu ISM, musieliby się wykazać znajomością procedur wprowadzonych przez ten kodeks, mieć wiedzę na temat zarządzania bezpieczeństwem na statkach morskich.